Ivm Corona virus gaan we 28 april 2020 open voor excursie-rondleiding bloemenvelden

Schooluitje-educatie

Bloemenpracht

Zien & beleven

Privacy Statement

Inleiding
De Tulperij is een onderdeel van bloembollenbedrijf Adr. Jansze&Zn. Op ons bedrijf komen belangstellenden op bezoek voor een excursie/rondleiding of een workshop/ bijeenkomst. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Via de website: www.detulperij.nl, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Tulperij vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet AVG (ingaand op 25 mei 2018) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Jou eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 november 2018.

Wie zijn wij?
Wij zijn Daan en Anja Jansze, eigenaren van De Tulperij. De Tulperij is een bloembollenbedrijf en actief in het geven van rondleidingen op ons bedrijf.

Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we voor andere partijen persoonsgegevens verwerken.
De Tulperij is gevestigd aan de Oude Herenweg 16 B, te Voorhout.
Ons KvK nummer luidt: KvK 71180133 Vestigingsnr. NL858611314BO1

Functionaris gegevensbescherming
In het kader van de wet AVG kunnen we melden dat De Tulperij geen Functionaris Gegevensbescherming heeft, maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@detulperij.nl of 0642233291.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Tulperij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam.
 • e-mailadres (bedrijf en/of privé),
 • surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
De Tulperij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. CRM administratie en dienstverlening
In ons CRM (Customer Relationship Management) systeem houden we bij wie de klanten en leveranciers van De Tulperij zijn, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en tot dienst te zijn.
Je kan De Tulperij via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn, Instagram en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
2. Nieuwsbrieven en mailingen
Je kan je bij ons aanmelden voor de Tulperij nieuwsbrief. Indien er een wijziging is met betrekking tot je profiel dan kan je je profiel bijwerken in de geboden optie onderaan de nieuwsbrief. Wanneer je geen nieuwsbrieven van ons meer wil ontvangen, dan kan je je onderaan iedere nieuwsbrief uitschrijven (soms aangegeven met de term unsubscribe).
3. Verbetering De Tulperij dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant gevonden worden.
4. Bijzondere gegevens
Wij verwerken één type bijzondere persoonsgegeven. Namelijk geslacht (zijnde m/v). Het type geslacht verwerken we om je in alle mogelijke communicatie aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@detulperij.nl of 0642233291.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou hebben verwerkt en vastgelegd. We leggen je desgewenst uit over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben vastgelegd? Laat het ons dan weten, dan passen we het zo snel als mogelijk aan.
 • Vergetelheid: Je kan ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Daarnaast kun je ook:

 • Jouw toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailingen. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Indien je van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
De Tulperij bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wij bewaren gegevens zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Wanneer je ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we je gegevens nog gedurende 6 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Bedrijfsgegevens bewaren we zolang de onderlinge dienstverlening loopt. Gerelateerde persoonlijke gegevens – in relatie met het bedrijf waarvoor je werkt of optreedt – vallen hier tevens onder.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (opdracht, afname dienst en/of product of een evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van De Tulperij: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op!

Derde ontvangers
Voor de uitvoering enkele van onze diensten kunnen wij dienstverleners inschakelen. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ISP, onze accountant, een Cloud omgeving, een hostingpartner, tekstschrijvers etc. en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van De Tulperij.

Links
Op de websites van De Tulperij zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De Tulperij is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende eigenaar/organisatie lezen.

MENU